Pytanie ustne 2012/01, które zadała Linda McAvan w sprawie wadliwych silikonowych implantów piersiowych francuskiej firmy PIP – wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji cz.I wadliwe implantyPrzedstawiciel Komisji:

Producent implantów świadomie użył silikonu słabszej jakości. Zamiast silikonu kosmetycznego został użyty silikon chemiczny. Władze francuskie oraz niemieckie zapowiedziały, że zbadają ten temat. Jak zaradzić obecnemu kryzysowi? Jak zarządzać ryzykiem w poszczególnych krajach członkowskich – jakie zalecenia w sprawie usunięcia implantów? Państwa Unii Europejskiej muszą podejmować działania na terenie poszczególnych krajów. Trzeba zapobiegać podobnym incydentom w przyszłości. Należy wzmocnić monitoring organów notyfikujących nadzór nad rynkiem, poprawić wymogi śledzenia skąd pochodzą dane produkty.

L.McAvan: Czy istnieje jakiś podmiot zajmujący się wadliwymi implantami? Bardzo ważne jest by lekarze wszczepiający implanty stworzyli ich bazę by można było śledzić ich genezę.

R.Seeber: Te implanty są rozsiane po całej Europie. Jak lepiej regulować produkty medyczne? Kiedy komisja przedstawi konkretne dane na ten temat?

P.Liese: Ważna jest dyrektywa medyczna. Trzeba śledzić, co się dzieje na rynku a przede wszystkim, co się dzieje wstecz z konkretnymi implantami. Trzeba pomyśleć o zwiększonych niezapowiedzianych kontrolach.

Ch.Davis: Czy implanty były zatwierdzone przez władze francuskie i czy miały oznaczenie-CE?

G.Pargneaux: Doszło do skandalu, jeśli chodzi o kwestie sanitarne w Europie.

Wadliwe implanty - zagrożenie dla zdrowia

Wadliwe implanty – zagrożenie dla zdrowia

W firmie Pip Amerykanie już jakiś czas temu zauważyli, że implanty nie działają jak trzeba. Na tę firmę systematycznie od wielu lat wpływało dużo skarg do władz.